Áldozati szertartás a kávéskertben. Fotó: Vargyas Gábor

Megjelent Vargyas Gábor, a BTK Néprajztudományi Intézet professor emeritusának legújabb kötete.

Jelen kötet a szerző elmúlt másfél évtizedben publikált írásaiból ad válogatást. Érdeklődése fókuszában immár évtizedek óta egy délkelet-ázsiai hegyi törzs, a vietnámi brúk állnak, akik között két évet meghaladó néprajzi/kulturális antropológiai terepmunkát végzett 1985-1989 között és 2007-ben.
Az írások három téma köré csoportosulnak. Egy részükben etnohistóriai/történeti etnográfiai témákat tárgyal, a brúk és az őket körülvevő geopolitikai térség történelmének különböző kérdéseit, az államalkotó népek és a perifériájukon élő törzsi kultúrák kapcsolatát, a brúk identitásának, történelmi emlékezetének kérdéseit.
Egy másik kérdéskör a terepmunkához kapcsolódó elméleti és gyakorlati problémák: a kutatás politikai kontextusa, az ebből fakadó etikai követelmények, a szerző személyes dilemmái. Speciális helyzetéből következően – kelet-európai „kommunista" országból származó antropológusként egy „kommunista" délkelet-ázsiai országban, Vietnámban végzett terepmunkát – elsősorban azokra a kérdésekre koncentrál, amelyek a jelzett politikai körülményekből adódtak, sajátosan rá vonatkoznak, s amelyek révén új szempontokkal tud hozzájárulni a nemzetközi antropológia kérdésfelvetéseihez.

 

Mpiq Toan és a szerző a Khe Sanh-i kiállítás nyitóját megelőzően Mpiq Toan fényképe előtt

 

Végezetül 2007-ben, áttelepített brúk között végzett utolsó terepmunkájából következik, hogy míg korábbi írásaiban a brúk hagyományos kultúrájára koncentrált, jelen művében – az elmúlt időszak drámai társadalompolitikai változásaira való tekintettel – a brúk egy immár globalizált világba való beilleszkedésének problémáit vizsgálja.
A kötet írásait a közös földrajzi-kulturális kereteken túl a közös látásmód: saját helyzetére és a nemzetközi szakirodalom kérdésfelvetéseire való reflektálás igénye is összeköti.