Az Acta Ethnographica Hungarica történeti folklorisztikai, illetve erdélyi társadalomnéprajzi tanulmányokat tartalmazó számának szerkesztői és szerzői között egyaránt megtalálhatók a BTK Néprajztudományi Intézet munkatársai.

Az Acta Ethnographica Hungarica 2021/1. száma két tematikus fejezetből áll. Az első rész (Interpretation, Influence, Reception: Historical Folklore Studies on 19th-Century Hungarian Folk Poetry) a 19. századi magyar szövegfolklór kutatásának eredményeit teszi közzé. A tanulmányok szerzői a Néprajztudományi Intézet Folklór osztályának kutatói (vendégszerkesztő: Landgraf Ildikó).

Tanulmányok:

Ildikó Landgraf: Interpretation, Influence, Reception: Historical Folklore Studies of 19th-Century Hungarian Folk Poetry

Anna Szakál: Collections of Hungarian Folk Literature from the 19th Century and Their Canonisation

Judit Gulyás: The Collaborative Folktale Project of a Family: The Synoptic Critical Edition of a 19th-Century Hungarian Folktale and Riddle Collection

Mariann Domokos: The Influence of the Grimm Tales on the Tale Textology of László Arany

Katalin Vargha: Riddles in the Manuscript and Print Version of a 19th- Century Collection

Ágnes Eitler: The “Re-Tuning” of János Arany’s Life and Work in the Popular Education of the 1950s

Ildikó Landgraf: At the Eleventh Hour: The Principles of Folklore Collection in the Scholarly Oeuvre of Lajos Katona and in Hungarian Folklore Studies at the Turn of the 20th Century

A Parallel and Incompatible Ruralities. Rural Realities in Four Transylvanian (Romania) Microregions címet viselő második fejezet a Párhuzamos ruralitások: A vidékiség (lét)formái négy erdélyi kisrégióban című, Balogh Balázs vezette OTKA-kutatás közreműködőinek tanulmányait közli (vendégszerkesztők: Jakab Albert Zsolt, Szilágyi Levente és Vajda András).

Tanulmányok:

Albert Zsolt Jakab – András Vajda: Characteristics of the Transylvanian Countryside after Romania’s European Integration

András Vajda: Rural Communities, Changing Habitats, Transforming Localities

József Gagyi: Desacralisation. A New Turn in the Changed Relationship with Land in Rural Areas

Levente Szilágyi: “This Is Our Bank”: Agricultural Associations and Their Role in Two Swabian Villages in Satu Mare From the Regime Change to the Present

Sándor Borbély: Economic Adaptation and Individual Livelihood Strategies in a Swabian Village in Satu Mare County

Gyöngyvér Erika Tőkés: The Third-level Digital Divide among Elderly Hungarians in Romania

A recenziós rovatban hat tanulmánykötetről, illetve monográfiáról olvashatók ismertetések:

Frauhammer, Krisztina – Pajor, Katalin (eds.): Emlékek, szövegek, történetek / Reviewed by Sándor Borbély

Balogh, Balázs (editor in chief), Ispán, Ágota Lídia – Magyar, Zoltán (editors), Landgraf, Ildikó (guest editor): Ethno-Lore XXXV / Reviewed by Zsuzsa Török

Csíki, Tamás: Eltűnt falusi világok: A 20. századi paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben / Reviewed by Katalin Tóth

Gagyi, József: Régi ember, új világban: Sztrátya Domokos életútja / Reviewed by Zsolt Nagy

Jakab, Albert Zsolt – Vajda, András (eds.): Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században / Reviewed by Ákos Nagy

Vajda, András: Változó életformák vidéken: Egy Maros menti falu gazdasági-kulturális szerkezetének átalakulása / Reviewed by Ákos Nagy

Az Acta Ethnographica Hungarica főszerkesztője Fülemile Ágnes, szerkesztője Feketéné Cseh Fruzsina.


További információ:

https://akjournals.com/view/journals/022/66/1/022.66.issue-1.xml