2022. április 20-án a Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtő Szakosztálya és a BTK Néprajztudományi Intézet közösen rendezte meg a Néprajzi gyűjtés módszertani szakmai napGyűjtési módszerek, gyűjtemények és terepmunka című konferenciát a Humán Tudományok Kutatóházában.

A Néprajzi gyűjtés módszertani szakmai napGyűjtési módszerek, gyűjtemények és terepmunka című konferencia elsődleges célja az önkéntesnéprajzi gyűjtők, illetve a kutatók, muzeológusok közötti párbeszéd, tapasztalatcsere előmozdítása volt.  A tanácskozáson a néprajzi gyűjtések és a múzeumi munka főbb kortárs trendjei, témái, illetve a különböző források kutatásban való felhasználásának lehetőségei kerültek fókuszba. A délelőtti szekciókban egy székelyföldi magángyűjtemény közgyűjteménnyé válásáról, illetve a tájházak létrehozásáról és működtetéséről, a jogszabályi háttérről és a gyakorlati megvalósulásról, míg délután a néprajzi kiállításokban megjelenő népszokás-rekonstrukciókról, a családi iratok kutatásának és elemzésének szempontjairól, a terepkutatás elméletéről és gyakorlatáról, valamint a kézművesség-kutatás mai perspektíváiról hallhattak előadásokat az érdeklődők.

A konferencia egyik szervezője Győrfy Eszter  a BTK Néprajztudományi Intézet fiatal kutatója volt, a rendezvényen az intézet két munkatársa is előadást tartott. Landgraf Ildikó az ego-dokumentumok néprajzi kutatásának legfontosabb kritériumairól, elvi és gyakorlati szempontjairól beszélt saját tereptapasztalatai alapján. Szemléletesen mutatta be, hogyan lehet és kell a családban őrzött iratokat, fényképeket tágabb összefüggésben vizsgálni, azok hatását, családi utóéletét is kutatni.

Cseh Fruzsina a kézművességkutatás nemzetközi néprajzi irányairól, valamint hangsúlyosan az MTA Veszprémi Akadémiai Területi Bizottság Kézművesipar-történeti Munkabizottságának tevékenységéről szólt részletesen, konkrét példaként kiemelve az agyagművességről publikált eredményeket.

A felkért előadók hangsúlyosan kitértek olyan kérdésekre és a néprajzi gyűjtésekhez kapcsolódó gyakorlati tudnivalókra, amelyek az önkéntes gyűjtők számára fontosak és hasznosak lehetnek. A szekciók élénk szakmai beszélgetésekkel zárultak. 

                                                                                                                                                                           Győrfy Eszter

 

 A konferencia programja és az előadások absztraktjai ide kattintva megtekinthetők.