Hogy működik a WeChat? Miért olyan népszerű a K-pop? Miért Japánban van a legnagyobb példányszámban terjesztett napilap? Miért olyan népszerű a Facebook Indiában? A PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport és a BTK Néprajztudományi Intézet közös konferenciája 2022. április 30-án lesz a HTK-ban, melyen Szilágyi Zsolt, a Néprajztudományi Intézet tudományos főmunkatársa előadóként és szervezőként is részt vesz.

Napjainkban egyre több szó esik arról, hogy a nemzetközi kapcsolatokban fontos szerephez jutnak a soft power olyan elemei, amelyekben a populáris kultúra és a különböző média platformok meghatározónak tekinthetők. Az ázsiai országok többsége épp e „puha erő” központba kerülésének időszakában vált globális gazdasági tényezővé, és ezzel párhuzamosan a globalizált kulturális környezet meghatározó szereplőjévé is. Annak ellenére, hogy ebben a közegben az ázsiai államok egyre nyilvánvalóbb szerepet vállalnak, illetve Ázsia kommunikációs rendszerei és tömegkultúrája olyan sokrétűek, mint az ázsiai civilizáció maga, a magyar tudományos életben viszonylag kevés szó esik az ázsiai médiáról és populáris kultúráról.

A PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport és a BTK Néprajztudományi Intézet a Magyar Nemzeti Bank és az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont támogatásával 2022. április 30-án konferenciát rendez azzal a céllal, hogy az ázsiai média és populáris kultúra ismérveinek, folyamatainak és társadalmi jelentőségének feltárásával elősegítse a jelenség hátterének megértését, és az adott kulturális közegre, vagy akár a világra gyakorolt hatásainak megismerését. A konferencián az egyes országokban működő média sajátosságairól, a popkultúra egyes elemeinek kulturális, politikai, gazdasági folyamatokban betöltött szerepéről lesznek előadások. A viszonylag szélesebb körben ismert dél-koreai és japán popkulturális termékekről szóló elemzések mellett elhangoznak majd előadások az észak-koreai propaganda és a csempészett popkultúra kölcsönhatásáról, az indiai filmekben megjelenő nacionalizmusról, de a digitális térben megfigyelhető új jelenségekről is.

Szilágyi Zsolt, a Néprajztudományi Intézet tudományos főmunkatársa a nomád kulturális hagyományok és a mongol történelem egyes elemeinek a populáris kultúrában történő felhasználásáról beszél Vissza az időben: Nation branding, identitás és történelem Mongóliában című előadásában. A modern ázsiai médiában a hagyományos kulturális elemek szerepe egyre hangsúlyosabb, így a média globalizációja mellett megjelenő sajátos, országspecifikus elemekről is hallgathatnak előadásokat az érdeklődők.

 

Időpont: 2022. április 30. (szombat), 9:00–17:00

Helyszín: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., K011-12-es tárgyaló 

A konferencia programja és az előadások absztraktjai ide kattintva megtekinthetők.