A kötet borítója

A Kriza János Néprajzi Társaság legújabb évkönyve, a 2020 októberében Kutatásszemléleti kérdésfelvetések a romániai magyar néprajzkutatásban címmel Kolozsváron megrendezett tudománytörténeti konferencia előadásainak alapján készült tanulmányokat tartalmazza. A BTK Néprajztudományi Intézet munkatársai szerzőként és szerkesztőként is közreműködtek a kötet létrejöttében.

A Kriza János Néprajzi Társaság 29. évkönyvében a Néprajztudományi Intézet munkatársai közül Domokos Mariann Illetlenség és közerkölcs: A folklórszöveg-közlések rejtett korlátairól, míg Svégel Fanni Asszonysorsok kutatása Erdélyben – Nagy Olga témaválasztásai címmel publikált tanulmányt. A szerkesztés munkáit szintén Intézetünk munkatársa, Szakál Anna végezte Keszeg Vilmossal közösen.

Az Újabb tanulmányok a romániai magyar néprajzkutatásról címmel megjelent, 344 oldalas tanulmánykötet teljes egészében elérhető és letölthető online is, az alábbi linken:

http://kjnt.ro/szovegtar/kotet/KJNTEvk_29_2021_KeszegV-SzakalA_szerk_Ujabb