2021. november 22-én a BTK Néprajztudományi Intézet munkatársainak részvételével tartják meg  az MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport könyveinek bemutatóját, valamint  a történeti néprajz, történeti folklorisztika, történeti antropológia aktuális helyzetéről szóló beszélgetést.

MEGHÍVÓ

a Magyar Tudományos Akadémia, az ELTE BTK Folklore Tanszéke és az MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport könyvbemutatójára és az azt követő kerekasztal-beszélgetésre, amelyre a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében kerül sor.

Időpont: 2021. november 22. 15:00–19:00

Helyszín: az ELTE BTK Néprajzi Intézetének könyvtára (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. Fszt. 22.)

A hibrid (jelenléti és online rendezvény) külső elérhetősége:

Meeting ID: 842 4487 0857; Passcode: 635507 https://us02web.zoom.us/j/84244870857?pwd=cU1TbEhzdG5XK3VZM1BZS0Y0bUc1UT09

Program:

(15:00–17:15)

Az Alsópapság a 18–20. századi lokális közösségekben Magyarországon és Erdélyben című Lendület-projekt (2018–2023) első három évének eredményei:

Könyvbemutatók és adatbázis-ismertetés

Bárth János: Paptartás a kalocsai főegyházmegyében (1738–1849). Budapest: MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport, 2019. (Folcloristica historica 1.) Bemutatja: Kothencz Kelemen

Bárth, Dániel: The Exorcist of Sombor. The Mentality of an Eighteenth-Century Franciscan Friar. London –New York: Routledge, 2020. Bemutatja: Kis-Halas Judit

Szakál Anna: Önfejű unitárius lelkész – innovatív néprajzi gyűjtő. Ürmösi Sándor (1815–1872) írásos hagyatéka. Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Szakál Anna. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 2020. (Emberek és kontextusok, 17.) Bemutatja: Gulyás Judit (BTK NTI)

Bednárik János: Falusi plébános a polgári korban. Egyház és helyi társadalom a 19. század második felében a Buda környéki falvakban. Budapest: Magyar Néprajzi Társaság – MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport. 2020. (Néprajzi Értekezések 9, Folcloristica historica 2.) Bemutatja: Mihalik Béla (BTK TTI)

Bárth Dániel: A 18. századi Bácska „alulnézeti” egyháztörténete. Húsz év – húsz tanulmány. Budapest: MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport, 2020. (Folcloristica historica 3.) Bemutatja: Ament-Kovács Bence (BTK NTI)

Bárth Dániel: Verőce és népe a reformkorban Krizsány János plébános egyháztörténeti és helyismereti leírásának tükrében. Budapest: MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport, 2020. Bemutatja: Muntagné Tabajdi Zsuzsanna (BTK NTI)

Experto crede – Higgy a tapasztaltnak. Tárnok 1817–1818-ban Oravecz Ignác szemével. Szerk. Bednárik János. Tárnok: Tárnok Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata. 2021. (Néprajzi és Helytörténeti Füzetek Tárnokról 5.) Bemutatja: Muskovics Andrea

Papok a 18–20. századi lokális közösségekben. Történetek találkozása. Szerk. Bárth Dániel. Budapest: MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport, 2021. (Folcloristica historica 4.) Bemutatja: Bárth Dániel

Lelkészek, papok néprajzi, helytörténeti munkái a 18. századtól a 20. század közepéig. Online adatbázis. Bemutatja: Ilyefalvi Emese

(17:30–19:00)

Történeti néprajz, történeti folklorisztika, történeti antropológia 2021-ben (kutatási irányok, műhelyek, perspektívák) 

Kerekasztal-beszélgetés

Résztvevők: Granasztói Péter, Kavecsánszki Máté, Klaniczay Gábor, Sz. Kristóf Ildikó, Máté Gábor, Mód László, Pócs Éva

Moderátor: Bárth Dániel

A meghívó ide kattintva pdf formátumban letölthető.