A Kutatásszemléleti kérdésfelvetések a romániai magyar néprajzkutatásban című, 2021. október 22-én Kolozsváron, az Erdélyi Múzeum-Egyesület dísztermében és az online térben megrendezett konferencián a Néprajztudományi Intézet munkatársai is előadást tartottak.

Domokos Mariann Illetlenség és közerkölcs: A folklórszöveg-közlések rejtett korlátairól című előadásában arról beszélt, hogy az adatközlők, a gyűjtők és a szövegkiadók szeméremérzete hogyan befolyásolja a folklórra vonatkozó ismereteinket. Folklórtextológiánknak ebbe a szakmai szempontokon túli, az illem és a tételes jog által szabályozott (ön)korlátozó mechanizmusába Fél Edit kiadatlan prózafolklór-gyűjtésén keresztül nyújtott bepillantást.

Svégel Fanni Asszonysorsok kutatása Erdélyben – Nagy Olga témaválasztásai című előadásában a jeles erdélyi folklorista, Nagy Olga példáján keresztül azt járta körbe, hogy a többszörösen kisebbségi sorban élő kutató hogyan választhatta a korban elhallgatásra ítélt témák felszínre hozását, kutatását, közbeszédbe emelését.

Szakál Anna Az útleírások szerepe a népköltészeti gyűjtések történetében: Gálfi Mihály esete című előadásában amellett érvelt, hogy Erdélyben a népköltészet iránti érdeklődés korai példáit az 1830-as években megélénkülő hírlap- és folyóiratkultúrában, az itt megjelent és kéziratos diáklapokban helyet kapó útleírásokban kell keresnünk.

A konferencia teljes programja az alábbi linken érhető el:

http://www.kjnt.ro/infoteka/287

A tudományos tanácskozás négy intézmény, a Kriza János Néprajzi Társaság, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézete, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Nyelv-és Történettudományi Szakosztálya és az MTA KAB Néprajzi és Antropológiai Szakbizottsága bevonásával valósulhatott meg. A konferenciát Keszeg Vilmos, az EME elnöke, a BBTE Néprajz és Antropológiai Intézet tanára mellett Szakál Anna szervezte.