A holokauszt nemzetközi emléknapján, 2021. január 27-én, online formában nyílt meg a Córesz és Mázel Tov a Páva utcában – Mindennapok és újrakezdések egy zsinagóga és közössége életéből című időszaki kiállítás, melynek Tóth Katalin, Intézetünk fiatal kutatója társkurátora volt.

 A tárlat a napjainkban a Holokauszt Emlékközponthoz tartozó, 1924-ben felavatott, Baumhorn Lipót által tervezett nagyzsinagóga karzatán kapott helyet a ferencvárosi Páva utca 39. szám alatt.

 

 

A kiállítás célja, hogy tárgyak, visszaemlékezések, dokumentumok és fényképek segítségével a Páva utcai zsinagóga közösségének több mint száz éve tartó működését kronológia mentén mutassa be. A kiállítás tablóin élet- és családtörténetek, sajtó- és levéltári források tükrében követhető végig, hogy az elmúlt egy évszázadban milyen változásokon ment keresztül a zsinagógai mikroközösség.

 

 


Miközben a tárlat a zsinagógai mindennapok alulnézeti valóságába enged bepillantást középpontba állítva többek között vallási ünnepeket és átmeneti rítusokat, a közösség múltjának örömeit (Mázel Tov) és traumáit (córesz) is fel-felvillantja a befogadó számára.

A kiállítás egyik kulcsmotívuma az újrakezdés, tekintve, hogy a Páva utcai zsinagóga közösségének háromszor kellett újrakezdenie a közösségépítést a holokauszt, 1956, illetve a Holokauszt Emlékközpont felállítását követően. A harmadik újrakezdés sikerességének bizonyítéka e kiállítás is, hiszen a munkafolyamatban a közösség elöljárósága is tevékenyen részt vett.


A Córesz és Mázel Tov a Páva utcában – Mindennapok és újrakezdések egy zsinagóga és közössége életéből című időszaki kiállítás nem kizárólag egy helytörténeti ismereteket bővítő, ismeretterjesztő, hanem egyúttal a tudományos megismerés igényéből is táplálkozó tárlat. Nem csupán a múltat veszi górcső alá, de a jelenről is szól, hiszen a Páva utcai zsinagóga közössége egy napjainkban is élő, létező, működő mikrotársadalom, a budapesti zsidó felekezeti élet integráns része.

 

 

Bár a kiállítás jelenleg nem látogatható, amint a járványhelyzet lehetővé teszi, az érdeklődőket szeretettel fogadják a Páva utca 39-ben.

A fényképeket Tóth Katalin készítette.