A marosvásárhelyi folkloristát 80. születésnapja alkalmából ünnepi tanulmánykötettel köszöntötték az őt nagyrabecsülő pályatársai. A „Tenger fenekéről gyöngyszemeket szednék” címmel megjelent kötetet Intézetünk munkatársa, Szakál Anna szerkesztette Tekei Erikával közösen.

Olosz Katalin 2020. december 29-én ünnepelte 80. születésnapját. Ezen alkalomra készült el az életműve előtt tisztelgő 528 oldalas tanulmánykötet, amelyet a kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaság jelentetett meg, és amelyben a Néprajztudományi Intézet több munkatársának tanulmánya is helyet kapott.

Domokos Mariann írásában az Ifjusági könyvtár című könyvsorozat egyik legnagyobb hatású darabját, a Grimm testvérek mesegyűjteménye alapján készített Gyermek és házi regék című kétkötetes munkát vizsgálta. Szintén Domokos Mariann Szabó Sámuel Kormoska című meséjének ponyvaforrását tette közzé jegyzetekkel ellátva. Gulyás Judit az Erdélyi János által szerkesztett Népdalok és mondák (1846–48) meséire és mesegyűjtőire vonatkozó adatokat összegezte. Landgraf Ildikó tanulmányában Vikár Béla folklórgyűjtéseiben és szövegközléseiben feltárható innovatív és hagyománykövető elemeket foglalta össze. Vargha Katalin Mailand Oszkár találósokra irányuló munkásságát és kéziratos találósgyűjteményét mutatta be, írásához a gyűjtemény jegyzetekkel ellátott szövegközlését is csatolta.

A kötet írásai a Kriza János Néprajzi Társaság honlapján olvashatók, letölthetők:

http://kjnt.ro/szovegtar/kotet/KJNTEvk_28_2020_SzakalA-TekeiE_szerk_Tenger

A kötet bemutatójára a járvány miatt egy későbbi időpontban kerül sor.

Szakál Anna szerkesztő Olosz Katalin életművének jelentőségét méltató, alább olvasható írásával kívánja a Néprajztudományi Intézet is köszönteni Olosz Katalint 80. születésnapja alkalmából. Jókedvű alkotómunkát, sok boldogságot és jó egészséget kívánunk!

http://kjnt.ro/szovegtar/pdf/KJNTEvk_28_2020_SzA-TE_szerk_Tenger_01_SzakalA