Intézetünk kutatóprofesszorának kötete tizenhat tanulmányt tartalmaz az anyagi kultúra tárgykörében.

 A kiadványban bemutatott munkaeszközök, paraszti járművek, étel- és italfélék, szokások és háziipari technikák a 20. század második felében elvesztették korábbi jelentőségüket. Egykori használatuk a Felföld déli alrégiójához, az északi magyar népterülethez tartozik. Paládi-Kovács Attila korábban megjelent tanulmányai újraszerkesztett változatban olvashatók.

A tanulmányok mindegyikéhez tömör idegen nyelvű (túlnyomó részben angol) kivonat, összegzés tartozik. A képi illusztráció elsősorban tárgyfotókat (59) és rajzos ábrákat (11) tartalmaz. A tárgytípusok, tárgynevek elterjedtségét ábrázoló térképek száma 23. A térképvázlatokhoz többnyire az adatok forrását közlő jegyzék, adattár is csatlakozik.

 

A kötet a Néprajzi Társaságnál megrendelhető.