Az Irodalomtudományi Intézet tudományos munkatársa, Török Zsuzsa által szerkesztett, 2020 decemberében megjelent konferenciakötetben Intézetünk folkloristáinak tanulmányai is olvashatók.

 A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete által szervezett, 2019 októberében megtartott konferencia előadásainak szerkesztett változatát tartalmazó kötet a női írás és az időszaki kiadványok kapcsolatát veszi szemügyre a reformkori almanachoktól a 20. század eleji sajtóig.

A Török Zsuzsa szerkesztette kötet a Néprajztudományi Intézet Folklór Osztályának munkatársaitól is közöl tanulmányokat. Gulyás Judit az 1841 és 1858 között megjelent korai magyar Andersen-mesefordításokat (Beöthy László, Csengery Róza, Boross Mihály és Szendrey Júlia munkáit) valamint azok egykorú fogadtatását vizsgálta, Domokos Mariann a 19. századi magyar gyerekirodalom egyik fontos képviselője, Vachott Sándorné Csapó Mária által az 1860-as években közreadott Andersen- és Grimm-fordításokat tárta fel, Mikos Éva pedig Beniczky Irmának a 19. század utolsó évtizedeiben regényírást és kalendárium-szerkesztést egyaránt felölelő munkásságát elemezte.

A tanulmánykötet letölthető a Reciti honlapjáról:

https://www.reciti.hu/2020/6267