A Néprajztudományi Intézet munkatársa, Szakál Anna által sajtó alá rendezett forráskiadvány az Erdélyi Múzeum-Egyesület gondozásában látott napvilágot.

2020 októberében jelent meg Szakál Anna, a BTK Néprajztudományi Intézet MTA Prémium Posztdoktori ösztöndíjas munkatársa által sajtó alá rendezett forráskiadvány az Erdélyi Múzeum-Egyesület gondozásában. Az Önfejű unitárius lelkész – innovatív néprajzi gyűjtő. Ürmösi Sándor (1815–1872) írásos hagyatéka címet viselő kötetben a szerző az erdélyi népköltészeti gyűjtés egyik legkorábbi pillanatát igyekszik megragadni, és azt a mindennapok és egyéni habitusok irányából láttatni.

A kép forrása: Kovászna megyei Állami Levéltár

Jelenlegi ismereteink szerint Ürmösi Sándor volt az a személy, aki az első szervezett, Kriza János unitárius püspök nevéhez köthető erdélyi gyűjtőhálózathoz a legkorábban (1840 körül) csatlakozott. Ürmösi a fennmaradt folklórhagyatéka alapján kiemelkedő, újító gyűjtőnek tűnik, míg az egyház- és iskolatörténeti források perspektívájából nézve egy öntörvényű, számos konfliktust generáló lelkész alakja tárul elénk. A kötet több mint száz oldalas bevezető tanulmányában Szakál Anna e két forráscsoport és az ezekből kirajzolódó, egymástól nagyban eltérő Ürmösi-kép egymás mellett láttatására is kísérletet tesz.

 

A kép forrása: Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívum

Az Ürmösi Sándorhoz kapcsolható szövegeket a folklórkiadványok megszokott gyakorlatától eltérően nem műfajok szerint csoportosított a könyv sajtó alá rendezője, hanem megkísérelte azok keletkezési idejét, a gyűjtést irányító Kriza Jánoshoz való elküldésének időrendjét és az egykor egybetartozó kötegeket rekonstruálni, így érzékelve a folyamatot, ahogy Ürmösi írásos hagyatéka létrejött, és egyúttal a korpuszban rendre felbukkanó hiányokat. A szövegek így mintegy Ürmösi Sándor hiátusokkal teli életirataként is olvashatóak – ezt a lehetséges olvasási / értelmezési módot erősíti a kötet vizuális felépítése is.

 

 A kép forrása: Kolozsvári Akadémiai Könyvtár

A 642 oldalas kiadvány a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológiai Intézet doktori iskolájának oktatói és hallgatói által indított Emberek és kontextusok sorozat 17. köteteként jelent meg.

 

A kép forrása: Gyulafehérvári Érseki Levéltár

A kötet online bemutatójára a Magyar Tudomány Napja Erdélyben programsorozat keretében 2020. november 21-én, szombaton, magyar idő szerint 8.50-kor kerül sor. Szakál Annával Keszeg Vilmos, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke beszélget.

A könyv tartalomjegyzéke a következő linken olvasható:

https://www.eme.ro/upload/files/File/Konyvek/Emberek%20es%20kontextusok/Szakal%20A%20tartalom.pdf

A kötet elérhető:

https://www.eme.ro/servlet/eme/template/publisher%2CPPaper.vm/paperid/933/layout/PKiadoIndexLayout.vm/clickedmenuid/BooksMenu

https://www.lira.hu/hu/konyv/tovabbi-konyveink/onfeju-unitarius-lelkesz-innovativ-neprajzi-gyujto-urmosi-sandor-1815-1872-irasos-hagyateka?fbclid=IwAR1c4ntcTrz_Em6X3xmWgMMe35FgzJ9760IONf07MbVCoW8inQ3xs_QPgOc

Az online könyvbemutató meghívója:

https://www.eme.ro/ro/esemeny/-/tartalom/mtne-2020--nyelveszet-irodalom-neprajz-es-szinhaztudomanyi-szekcio-270894