A fiatal folkloristák találkozójára 2019. szeptember 18–20-án került sor Vilniusban. A tudományos tanácskozás témája a klasszikus folklorisztika 21. századi alkalmazhatóságának kérdése volt.

A YoFo (International Conference of Young Folklorists) csaknem egy évtizede biztosítja a nemzetközi megmutatkozás lehetőségét a fiatal kutatók számára. A konferencia évről-évre a Litván Irodalom és Folklór Intézet, a Tartui Egyetem Észt és Összehasonlító Folklór Intézet valamint a Lett Tudományegyetem Irodalom, Folklór és Művészeti Intézetének összefogásával valósul meg. Az idei rendezvényre – melynek házigazdája a Litván Irodalom és Folklór Intézet volt – tíz országból érkeztek előadók, közülük legtöbben a balti államokból. A program a konferencia mindhárom napján nemzetközileg elismert egyetemi oktatók, kutatók előadásával kezdődött. Timothy R. Tangherlini, a Kaliforniai Egyetem professzora a helyi, nemzeti gyűjtemények hiedelemszövegeinek nemzetközi, számítógépes kereső- és elemzőrendszerbe (ISEBEL-rendszer) illesztésének lehetőségét mutatta be. Lotte Tarkka, a Helsinki Egyetem professzora a finn szóbeli költészet példáján keresztül hívta fel a figyelmet a hagyomány és a képzelet határterületére mint kutatási irányzatra. Ülo Valk, a Tartui Egyetem professzora és Dong Xiaoping (Bejing Normal University) professzor irányításával kerekasztalbeszélgetést tartottak a mintakövetés és újítás kérdéséről a folklorisztikai kutatásban. A fiatal folkloristák előadásai kitüntetett figyelmet szenteltek a folklór és az intertextualitás témájának, a klasszikus megközelítési módok és az új módszerek viszonyának, a digitális folklorisztika kihívásainak, az élettörténetek és a folklór kapcsolódási pontjainak, a szellemi kulturális örökség modern kontextusban való értelmezési lehetőségeinek, valamint a kortárs városi lét narratíváinak. A rendezvényen Intézetünket Eitler Ágnes, a Folklór Témacsoport tagja képviselte, aki a hagyományteremtés mechanizmusát és annak társadalmi vonatkozásait elemezte egy helyi szintű esettanulmányon keresztül.

eitler 1

A konferenciáról bővebben: http://www.llti.lt/en/_ir_relevance_of_classical_folkloristics_in_the_21st_century/

eitler 2

Fényképek: Asta Skujytė-Razmienė