FotoBERTAP

Berta Péter

tudományos főmunkatárs, 

Társadalomnéprajzi Témacsoport

Intézeti szoba száma: 17
Hivatali telefon:

+44 20 7679 8776 / 28776

+36 20 9844046

e-mail:

 

Nyelvtudás: angol, romani
Tudományos fokozat: PhD (2008; Presztízstárgyak, presztízstárgy-gazdaság és etnikai identitás az erdélyi gáborok között. ELTE BTK; summa cum laude)
Kutatási területek, kulcsszavak: romakutatások, anyagi kultúra és identitás, gazdaságantropológia
Személyes adatok Kaposvár, 72/09/02

Egyetemi tanulmányok, végzettség

Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, magyar szakos középiskolai tanár (1996)

Munkahelyek

 

 

 2016- University College London, Institute for Global Prosperity (Visiting Senior Research Associate) 

http://www.igp.ucl.ac.uk/people/academic-staff/peter-berta

http://www.igp.ucl.ac.uk/research/projects/politics-of-arranged-marriage

 2016- University College London, Transnational Spaces: Migration Research Unit (Dept. of Geography) (Associate Member) http://www.geog.ucl.ac.uk/mru/

2016- University College London, Centre for Comparative Studies of Emerging Economies (Affiliate Member) https://www.ucl.ac.uk/ssees/comparative-studies-emerging-economies

2015-2017 University College London, SSEES, Politics & Sociology (Marie Curie Research Fellow) https://www.ucl.ac.uk/ssees/people/peter-berta

2005-2009 Pécsi Tudományegyetem, Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék (tud. segédmunkatárs, majd egyetemi tanársegéd)

1999- Magyar Tudományos Akadémia BTK Néprajztudományi Intézet (tud. segédmunkatárs; 2009-től tud. munkatárs; 2012-től tud. főmunkatárs)

 

Szakmai tevékenység

Terepmunka

1998–2015 32 hónap kettős kisebbségi helyzetben élő, erdélyi gábor és cărhar roma közösségekben.

 

 

Publikációk

 

Monográfia 

2014 Fogyasztás, hírnév, politika. Az erdélyi gábor romák presztízsgazdasága. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. 728 p. 

 

A közelmúltban megjelent bírálatok a könyvről:  

– Szabó Árpád Töhötöm (2015) Rejtett gazdaság, rejtett történelem? Budapesti Könyvszemle, ősz-tél: 149–156. http://epa.oszk.hu/00000/00015/00077/pdf/EPA00015_buksz_2015_3-4_149-156.pdf 

– Lajos Veronika (2015) A különbségteremtés színterei és belső dinamikája. Tabula, 16:1-2. http://tabula.neprajz.hu/neprajz.07.16a.php?bm=1&as=423&kr=A_10_%3D%222015%2016%281-2%29%22 

– Beck Zoltán (2015) KON SOM ME? (Ki vagyok én?). Élet és IrodalomLIX. évf. 46. sz. (2015. november 13.

– Szerbhorváth György (2015) Találkoztam boldog cigányokkal is – az erdélyi gábor romák presztízsgazdasága. atlatszo.hu/Szakirodalom, 2015. október 15.  http://szakirodalom.atlatszo.hu/2015/10/15/talalkoztam-boldog-ciganyokkal-is-az-erdelyi-gabor-romak-presztizsgazdasaga/ 

– Dupcsik Csaba (2016) Megtöltött poharak. Socio.hu Társadalomtudományi Szemle, 6:1. http://socio.hu/archivum/2016/1

– Schwarcz Gyöngyi (2016) „Ez a lux megeszen bennünket”. A különbség politikája és a társadalmi integráció. REGIO 24(3): 159–169. http://regio.tk.mta.hu/index.php/regio/issue/view/9/showToc

 Bartha Eszter (2016) Új utak a posztszocialista antropológiában. Kritika: Társadalomelméleti és kulturális lap. 46(5-6): 30–31. http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=141587

 

 


Könyvsorozat

  

 2016- The Politics of Marriage and Gender: Global Issues in Shifting Local Contexts. Rutgers University Press (New Brunswick, New Jersey  London) Sorozatszerkesztő. 

 

Tanulmánykötetek és tematikus folyóiratszámok

  

In English: 

  2014 Roma in Central and Eastern Europe: Ethnicising, Performing, and Commodifying Social Differences (Special issue). Acta Ethnographica Hungarica 59(1). (Guest editor.)

http://www.akademiai.com/content/u00724450715/?p=c30111de41324fd49c85c0f66845b86f&pi=0

 

Magyarul:

  2013 Ethno-lore. Az MTA Néprajztudományi Intézetének évkönyve XXX. Budapest, MTA BTK Néprajztudományi Intézet. (Szerkesztő - Magyar Zoltánnal, Ispán Ágota Lídiával és Szemerkényi Ágnessel.)

  2012  Használtcikk-kultúrák. Ideológiák, gyakorlatok és értelmezői közösségek. Budapest, MTA BTK Néprajztudományi Intézet. (Szerkesztő.)

  2010 Ethno-lore. AZ MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve XXVII. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet. (Szerkesztő.)

  2009 Ethno-lore. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve XXVI. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet. (Szerkesztő.)

  2008a  Replika 63. szám: Tárgy-transzformációk: határátlépés, életrajz, identitás.  (Szerkesztő.)

  2008b Ethno-lore. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve XXV. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet. (Szerkesztő - Vargyas Gáborral.)

  2007 Ethno-lore. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve XXIV. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet. (Szerkesztő - Vargyas Gáborral.)

  2006 Ethno-lore. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve XXIII. Budapest, Akadémiai. (A szerkesztő munkatársa.)

  2005 Ethno-lore. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve XXII. Budapest, Akadémiai. (A szerkesztő munkatársa.)

  2001 Halál és kultúra. Tanulmányok a társadalomtudományok köréből I. Budapest, Janus/Osiris. 362 p. (Szerkesztő.)

 

Fontosabb tanulmányok szakfolyóiratban

 

In English:

  2014a Proprietary Contest, Business Ethics, and Conflict Management: A Multi-sited Commodity Ethnography. In: Wood, Donald C. (ed.): Production, Consumption, Business and the Economy: Structural Ideals and Moral Realities. Bingley: Emerald. 31-64. (Research in Economic Anthropology 34.) 

  2014b Intermediate trade, migration, and the politics of ethnicity. Economic strategies among Romanian Gabor Roma.Acta Ethnographica Hungarica 59(1): 43–67. Special issue: Roma in Central and Eastern Europe: Ethnicising, Performing, and Commodifying Social Differences

  2014c Foreword from the guest editor. Acta Ethnographica Hungarica 59(1): 1–2. Special issue: Roma in Central and Eastern Europe: Ethnicising, Performing, and Commodifying Social Differences. 

  2013 Classification struggles, moral criticism and the interethnic trade of prestige goods between two Romanian Roma groups. Journal of Consumer Culture 13(3): 337–365. 

  2011 Constructing, commodifying, and consuming invented ethnic provenance among Romanian Roma. Museum Anthropology 34(2): 128–141. 

  2004 The social construction of death. Pastoral power, death concept, and normativity in the Hungarian peasant cultureActa Ethnographica Hungarica 49(1–2): 101–124. 

  2001 Two faces of the culture of death: Relationship between grief work and Hungarian peasant soul beliefs. Journal of Personal and Interpersonal Loss 6(2): 83–114.

  1999–2000 The functions of omens of death in Transylvanian Hungarian peasant death culture and rituals. Omega – Journal of Death and Dying 40(4): 475–491.

 

Magyarul:

  2014 Politika és presztízsfogyasztás az erdélyi gábor romák között. OTKA Magazin, április. http://www.otka.hu/otka-magazin/tamogatott-kutatasok/2012-ben-lezarult-projektek/gabor-romak

  2013 Közvetítő kereskedelem, migráció és az etnicitás politikája. Az erdélyi gábor romák megélhetési stratégiáiSocio.hu Társadalomtudományi Szemle 3(4): 1–25.

  2012 A fogyasztás politikája és az erdélyi gábor és cărhar romák közötti presztízstárgy-kereskedelem. Tabula 14(1–2): 61–94.

  2008a Identitás(szimbólum)-brókerek. Bazár jellegű ügyletek és kockázatmenedzselés a gábor presztízstárgygazdaságban. Tabula 11(1–2): 3–44.

  2008b Szubjektumok alkotta tárgyak – tárgyak által konstruált szubjektumok. Interakció, kölcsönhatás, egymásrautaltság – az „új” anyagikultúra-kutatásrólReplika 63.: Tárgy-transzformációk: határátlépés, életrajz, identitás 29–60.

  2008c A tárgyak identitáspolitikája. A patinahamisítás mint alkalmi megélhetési/politikai stratégia és a gábor presztízstárgy-gazdaság.  Replika 63.: Tárgy-transzformációk: határátlépés, életrajz, identitás 163–196.

  2005 Az érték etnicizálása – az etnicitás értéke. A presztízstárgy-gazdaság mint etnikai identitásgyakorlat az erdélyi gáborok között. Tabula 6(2): 171–200.

 

Fontosabb tanulmányok tanulmánykötetben vagy konferencia kiadványban

 

– 2012a Tulajdonlási verseny, üzleti etika és konfliktuskezelés. Egy gábor roma presztízstárgy posztszocialista életrajza: 1992-2012. In: Báti Anikó – Sárkány Mihály – Vargha Katalin (szerk.): Ethno-lore. Az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének évkönyve XXIX. 187–235.  Budapest, MTA BTK NI. 

– 2012b Presztízsfogyasztás és házasságpolitika – egy gábor roma használtcikk társadalmi karrierjének tükrében (2000–2012). In: Berta Péter (szerk.): Használtcikk-kultúrák. Ideológiák, gyakorlatok és értelmezői közösségek. 85–138. Budapest, MTA BTK Néprajztudományi Intézet.

– 2010a Presztízsgazdaság, politika és etnikai identitás egy erdélyi roma csoportban. In: Kurucz György – Urbán Balázs (szerk.): Eötvös konferencia 2009. 66–80. Budapest, Magyar Ösztöndíj Bizottság. 

– 2010b Multietnikus tárgyéletrajzok, tulajdonlási verseny és repatriotizáció. Czigánykincsek Erdélyben a XIX-XX. század fordulóján (1869–1917). In: Berta Péter (szerk.): Ethno-lore. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve XXVII. 87–122. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet.

– 2010c Czigánykincsek Téglás István tanulmányaiban (1899–1913). In: Bali János –Báti Anikó – Kiss Réka (szerk.): Inde aurum – inde vinum – inde salutem. Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára. 649–664. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet – ELTE Tárgyi Néprajzi Tanszék.

– 2010d Az etnicizált fogyasztói ízlés politikája. Moralizáló diskurzusok, jelentésdefiníciós küzdelmek és a gábor presztízstárgy-gazdaság. In: Feischmidt Margit (szerk.): Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. 236–253. Budapest, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Gondolat Könyvkiadó. 

– 2006 Tárgyhasználat, identitás és a különbség politikája. Az etnikai identitásszimbólum-alkotás gyakorlata az erdélyi Gáborok között. In: Vargyas Gábor (szerk.): Ethno-lore. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve XXIII., 147–192. Budapest, Akadémiai.

– 2005 A társadalmi nemek közötti státuskülönbség ideológiai egy erdélyi (Gábor) roma közösségben. In: Vargyas Gábor (szerk.): Ethno-lore. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve XXII., 71–154. Budapest, Akadémiai.

– 2004 „Bolond vagy, Jankó? Leányka kell neked?!” Nemek közötti státuskülönbség, patrilinearitás és apatársi szövetség egy erdélyi roma közösségben. In: Borsos Balázs – Szarvas Zsuzsa – Vargyas Gábor (szerk.): Feketén, fehéren. Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére I–II. 9–37. Budapest, L'Harmattan. (II. kötet)

– 2001a A túlélők teendői. A posztmortális szolgálatok rendje későközépkori városaink vallásos közösségeiben. In: Pócs Éva (szerk.): Lélek – halál – túlvilág. 213–238. Budapest, Balassi.

– 2001b Halálkép, hatalom, normatitivás. A magyar paraszti halálkép evilági normatív jellegéről. In: Berta Péter (szerk.): Halál és kultúra. Tanulmányok a társadalomtudományok köréből I. 117–142. Budapest, Janus/Osiris.

– 2001c A halál előjeleinek funkciói Csíkkarcfalva és Csíkjenőfalva paraszti közösségeinek halálközeli rítusaiban. In: Pócs Éva (szerk.): Sors – áldozat – divináció. 244–293. Budapest, Janus/Osiris.

 

Lexikoncikkek és rövid tanulmányok (-6250 n)

 

– 2017 Mita. In: Ledeneva, Alena (editor-in-chief): The Global Encyclopaedia of Informality. London: University College London Press. (In press.)

– 2005 Halottkultusz. In: Kőszeghy Péter (főszerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon IV., 16–21. Budapest, Balassi.

– 2003a Afterlife in cross-cultural perspective. In: Robert Kastenbaum (főszerk.): Macmillan Encyclopedia of Death and Dying I-II. New York, Macmillan. 13–16.

– 2003b Omens. In: Robert Kastenbaum (főszerk.): Macmillan Encyclopedia of Death and Dying I-II. New York, Macmillan. 637–641.

– 2003c Anthropological perspective. In: Robert Kastenbaum (főszerk.): Macmillan Encyclopedia of Death and Dying I-II. New York, Macmillan. 26–29.

– 1999 Guest editorial: Death research in Hungary – directions and questions. Mortality 4(3): 221–223.

 

Szerkesztői tevékenység

Enciklopédia

– 2003 Robert Kastenbaum (főszerk.) Macmillan Encyclopedia of Death and Dying I–II. New York, Macmillan. (A szerkesztőbizottság tagja.)

Folyóirat-szerkesztés

– 1997-2005 Journal of Trauma and Loss. (A nemzetközi tanácsadó-testület tagja.)

– 1997- Kharón. Thanatológiai Szemle. (A szerkesztőbizottság tagja.)

– 2014- Regio: kisebbség, kultúra, politika, társadalom. (Szerkesztő.)

– 2015- Journal of Gypsy Studies (Transnational Press, London; a nemzetközi tanácsadótestület tagja)

Társadalmi tevékenység


 

– 2003- Magyar Néprajzi Társaság (tag).

– 2012- European Academic Network on Romani Studies (tag)

– 2016- Magyar Szociológiai Társaság (tag)