kreppel portre 300

Fotó: Keppel Ákos

Nagy Károly Zsolt
tudományos munkatárs, Társadalomnéprajzi Témacsoport
Intézeti szoba száma: 13
Hivatali telefon: +36-1-224-67-00/178
Mobil telefon: 70/2422674
e-mail:
Nyelvtudás: angol
Tudományos fokozat: PhD, PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, Kommunikáció Dpktori Program
Kutatási területek, kulcsszavak: református vallási identitás, teológiai antropológia, html-etnográfia, interaktív / kollaboratív etnográfia, fotóantropológia
Születési hely, idő: Miskolc, 1973.11.07.
Egyéb elérhetőségek: facebook:
Személyes web: http://saman.etnologia.mta.hu/~nagykzs/
Publikációs jegyzék Nagy Károly Zsolt publikációinak teljes jegyzéke az MTMT adatbázisában

Egyetemi tanulmányok, végzettség

1988-1992 Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma
1994-2000 Sárospataki Református Kollégium Teológiai Akadémiája (Teológus-lelkész szak)
- református lelkész
1999-2004 Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi kar Kulturális és Vizuális Antropológia szak
- vizuális kultúra kutató szakirányos kulturális antropológus bölcsész
2006-2009 PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció Doktori Program

egyéb szakképesítés:
1992-1994 Szemere Bertalan Gimnázium, Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet Fényképész szak
- fényképész szakmunkás (15020)
2005-2006 ELO Weblapkészítő tanfolyam

 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

2002 Miskolc Város tudományos és művészeti ösztöndíja
2003. évi Tudományos Diákköri Konfrerencia, (TDK) Miskolci Egyetem BTK Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék, 1. helyezés.
2003 XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, (OTDK) Kulturális és szociális antropológia szekció, Debrecen, 1 helyezés.
2004 Tóth Pál díj, valamint a Tóth Pál díj információs társadalom különdíja
2014- Bolyai János Kutatási ösztöndíj

 

Munkahelyek

2000-2001 Miskolc-Alsóvárosi Református Gyülekezet, - segédlelkész
2004-2007 Miskolci Egyetem BTK Kulturális és Vizuális Antropológia tanszék - meghívott előadó
2005- MTA Néprajzi Kutatóintézet,
- ifjúsági ösztöndíjas (2005-2008)
- tudományos segédmunkatárs (2009-
- tudományos munkatárs (2012-

2008- Sárospataki Református Teológia - tudományos munkatárs, óraadó

 

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

 • "A modernizációs folyamat hatása a lokális társadalmak kultúrkonstitutív mechanizmusaira". OTKA T037461 nyilvántartási számú pályázat. Témavezető: Dr Biczó Gábor. (terep-demonstrátor, szakértő, rendező)
 • Istenkép, emberkép, jövőkép a magyar református gyülekezetekben. (Vallásantropológiai kutatás, saját projekt)
 • Miskolci hősök a miskolci köztudatban(Miskolc város pályakezdő ösztöndíjasaként, saját projekt)
 • Homrogd vizuális atlasza. (Vizuális antropológiai multimediális kísérleti projekt. Egy része egyetemi szakdolgozat, témavezető: Bán András)
 • Ötház. Nemzetiségek Észak-Magyarországon. Az Aldebaran Kutatóműhely Egyesület multimédiás projektje. (témafelelős)

 

Terepmunka

2001- Homrogd, B-A-Z. megye, témák: a lokalitás teremtése, hagyomány-konstrukció, tárgyi rendszerek
2002-2003 Miskolc, B-A-Z. megye, témák: kulturális emlékezet, emlékműállítás
2003-2004 Miskolc, B-A-Z. megye, téma: miskolci görög kisebbség
2006- több helyszínen, téma: református identitás kommunikatív konstrukciója

 

Konferencia szervezés

2005 "Fotográfus életművek gondozása". Május 24, Miskolci Galéria
2007a ETNO – FOTO – GRÁFIA Konferencia és kiállítás a társadalomtudományi fényképhasználatról (1.) Április 11. szerda, 10-18. óra, Budapest, Marczibányi Téri Művelődési Központ, Kamaraterem. -> a konferencia programját l. itt.
2007b Vallástudomány és teológia. A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Vallástudományi Szekciójának konferenciája a Sárospataki Református Teológián November 16-17.

 

Oktatói tevékenység

2002-2004. Miskolci Egyetem BTK Kulturális Antropológia Tanszék, tanszéki demonstrátor.
2004-2007 Miskolci Egyetem BTK Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék, óraadó

Előadások, szemináriumok címe:
Theatrum Mundi - Theatrum Memoriae. A vizuális tudásátadás elméleti kérdései előadás
Interaktív antropológia előadás
A kulturális antropológia alapfogalmai szeminárium
Interaktív etnográfia kutatószeminárium

2005-2006. tanév 1. szemeszter - Sárospataki Református Teológiai Akadémia, vendégelőadó
2008- Sárospataki Református Teológiai Akadémia - óraadó

Előadások, szemináriumok címe:
Mediatizáció - szeminárium
Kálvin a népi tudatban - szeminárium
Vallástörténet - előadás
Kép-teológia - szeminárium

 

Legfrissebb publikációk

2009 A hit ábécéje. A biblikus világkép vizuális reprezentációi a 16-18. századi Európában - az ábécés könyvek példája. Egyháztörténeti Szemle, 10. évf. 2009. 2. sz. 77-94. p.
2009a Háló. In Bali János - Turai Tünde (szerk.): Élet/út/írások - Szilágyi Miklós tiszteletére. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet - ELTE BTK Néprajzi Intézet,  418-423. p.
2009b Max Weber Protestáns etikájának recepciója a magyar református teológiában a második világháború előtt. In Hoppál Mihály (főszerk.) - Berta Péter (szerk.): Ethno-lore. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve. XXVI. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet, 239-261. p.
2009c Dunamellék - A lélek ereje a statisztikákban. In Farbaky Péter - Kiss Réka (szerk.): Kálvin hagyománya - Református kulturális örökség a Duna mentén. A Budapesti Történeti Múzeum kiállítási katalógusa. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 134-139. p.
2010 A látás iskolája. A vizuális tudásátadás elemi szintje a 17-18. századi ábécéskönyvekben. Ethno-lore 27, 47-86.
2011a HTML-etnográfia - avagy a fotó mint az etnográfia eszköze, tárgya és módszere. In: Doboviczki Attila Tamás (szerk.): A fotó a képkorszakban: Kortárs képtudományi olvasatok, korrespondenciák a magyar fotográfiában. Budapest; Pécs: Gondolat - PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 112-163. p.
2011b Y [üpszilon] In: Danó Orsolya (szerk.): Bánandrás: Írások és Képek Bán András 60. születésnapjára. Miskolc: ME BTK, 231-252. p.
2012a "Hová lett a református öntudat?" In: Landgraf Ildikó, Nagy Zoltán (szerk.): Az elkerülhetetlen: vallásantropológiai tanulmányok - Vargyas Gábor tiszteletére. Budapest: PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék - MTA BTK Néprajztudományi Intézet - L'Harmattan Kiadó - Könyvpont Kiadó, 579-619. p.
2012b A „cserép krigli”. Az újrahasznosítás problémája a református szakrális tárgykészlet esetében. In: Berta Péter (szerk.): Használtcikk-kultúrák. Ideológiák, gyakorlatok és értelmezői közösségek. Budapest: MTA BTK Néprajztudományi Intézet, 9-65. p.
2013 A „gyülekezeteiben élő egyház” modelljétől a hálózatos egyházmodellig. A lokalitás fogalmának változása a református egyházban az egyházi nyilvánosság diskurzusainak alapján. In: Lukács Anikó (szerk.) Felekezeti társadalom - felekezeti műveltség: Rendi társadalom - polgári társadalom 25.. Budapest: Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület,. pp. 50-63.

 

Legfontosabb publikációk

2002 Orbis sensualium pictus - A Látható Világ lefestve. Joh. Amos Comenius művének s különböző kiadásainak összehasonlításából nyert néhány tanulság. Egyháztörténeti Szemle. 3. évf. 1. sz. , 69-82. p.
2005 A fotóantropológia és az antropológiai fotó lehetõségei a "digitális képi forradalom" korában. Tabula, 8. évf., 1. sz. 91-110. p.
2005, [2006] „A tulipán... az nagyon erősen motivál!” Adalékok a homrogdi fazekasság kialakulásának történetéhez. In Fejős Zoltán – Frazon Zsófia (szerk.): Jelentésteli tárgyak.  Budapest: Néprajzi Múzeum. /MaDok-füzetek 3./
2006a Napfelkelte Homorogdon. Hatalom, kultúra és közösség összefüggései egy csereháti falu identitás-konstrukciós folyamataiban. In Hoppál Mihály (főszerk.) – Vargyas Gábor (szerk.): Ethno-lore. Az MTA Néprajzi Kutatóintézete Évkönyve. Budapest: Akadémiai Kiadó, 193–225. p.
2006 Interaktív etnográfia. Tabula 9. évf., 2. sz., 333-350. p. valamint a szám CD-ROM melléklete.  
2007a Homrogd nem volt, hanem… Egy csereháti falu identitáskonstrukciós folyamatainak dilemmái.  In Wilhelm Gábor (szerk.): Hagyomány és eredetiség. Budapest: Néprajzi Múzeum,  217-225. p. /Tabula könyvek 8./
2007b Tod und Trommel. Sárospataki Füzetek 11. évf., 2. sz., 147-160. p.
2007c Interaktív etnográfia. Etnográfiai hipermediáis elemző-környezet. [on-line] http://www.etnologia.mta.hu/~nagykzs/hva/
2009b Max Weber Protestáns etikájának recepciója a magyar református teológiában a második világháború előtt. In Hoppál Mihály (főszerk.) - Berta Péter (szerk.): Ethno-lore. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve. XXVI. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet, 239-261. p.
2009c Dunamellék - A lélek ereje a statisztikákban. In Farbaky Péter - Kiss Réka (szerk.): Kálvin hagyománya - Református kulturális örökség a Duna mentén. A Budapesti Történeti Múzeum kiállítási katalógusa. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 134-139. p.
2010 A látás iskolája. A vizuális tudásátadás elemi szintje a 17-18. századi ábécéskönyvekben. Ethno-lore 27, 47-86.
2011b Y [üpszilon] In: Danó Orsolya (szerk.): Bánandrás: Írások és Képek Bán András 60. születésnapjára. Miskolc: ME BTK, 231-252. p.
2012a "Hová lett a református öntudat?" In: Landgraf Ildikó, Nagy Zoltán (szerk.): Az elkerülhetetlen: vallásantropológiai tanulmányok - Vargyas Gábor tiszteletére. Budapest: PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék - MTA BTK Néprajztudományi Intézet - L'Harmattan Kiadó - Könyvpont Kiadó, 579-619. p.
2012b A „cserép krigli”. Az újrahasznosítás problémája a református szakrális tárgykészlet esetében. In: Berta Péter (szerk.): Használtcikk-kultúrák. Ideológiák, gyakorlatok és értelmezői közösségek. Budapest: MTA BTK Néprajztudományi Intézet, 9-65. p.

 

Szerkesztői tevékenység

Tanulmánykötet

2007 77 [hetvenhét]. Vallástudományi tanulmányok Dr. Nagy Antal Mihály tiszteletére. Online kötet. Sárospatak: A Magyarországi Református Egyház Teológiai Doktorok Kollégiuma Vallástudományi szekciója.

 

Folyóirat-szerkesztés

Sárospataki Füzetek 11. évf. (2007) 2. számának vendégszerkesztése.

KOME − An International Journal of Pure Communication Inquiry, 2014 2 (1): 1-2. számának vendégszerkesztése

 

Egyéb tudományos értékű közlemények

Kritika, recenzió

2006a Boldog / képek. The village of Boldog – Images. (A kiállítást rend., katalógus: Fejős Zoltán.) BUKSZ, 18. évf., 4.sz. 360-364. p.
2006b Oculi regulae. Regula oculorum - Fotográfiák bencés szerzetesek hagyatékából. Pannonhalmi Szemle, 14. évf., 3. sz., 131–137. p.
2010 Vallási néprajz 15. Teológiai szemle. 53. évf., 4. sz., 253-255. p.

 

Fordítás

2009a (Nagypál Szabolccsal): Római Katolikus Egyház - Egyházak Ökumenikus Tanácsa Közös Munkacsoport: Az ökumenikus párbeszéd (1967). In Nagypál Szabolcs (szerk.): Az ökumenikus és vallásközi párbeszéd útjai. Hivatalos egyházi megnyilatkozások. Budapest:  L'Harmattan - Békés Gellért Ökumenikus Intézet, 25-35. p.
2009b (Rozs-Nagy Szilviával és Nagypál Szabolccsal): Egyházak Ökumenikus Tanácsa: Az élő vallású és világnézetű emberekkel folytatott párbeszéd irányelvei (1979). In Nagypál Szabolcs (szerk.): Az ökumenikus és vallásközi párbeszéd útjai. Hivatalos egyházi megnyilatkozások. Budapest: L'Harmattan - Békés Gellért Ökumenikus Intézet, 71-91. p.

 

Adatbázis, bibliográfia, szótár

 • Vizuális antropológia lap.hu szerkesztése. (Társadalomtudományi hivatkozásgyűjtemény.)
 • Az MTA Néprajzi Kutatóintézete honlapjának és Tudástárának szerkesztése
 • Vargyas Gábor: Brú (Vân Kiều) fono-foto-video-téka c. html-etnográfiája webes koncepciójának kidolgozása, programozása és technikai szerkesztése. [on-line] http://www.etnologia.mta.hu/tudastar/vargyasproject/index.html

 

Lexikoncikkek

A Kommunikációtudományi Nyitott Enciklopédia alábbi szócikkei:
adat, adásidő, egymásrautaltság, fax, feltételes hozzáférés, forum, főműsoridő, hadi tudósítás, képernyőszöveg, képújság, kiegyensúlyozott tájékoztatás, közbeszéd, közcélú, közcélú feladat, közcélú műsorszám, közcélú műsorszolgáltatás, közcélú reklám, közszolgálati, közérdekű közlemény, multimedia, pártsajtó, sajtószabadság, tájékoztatás, tájékoztatási monopólium, tájékozódás, tájékozódáshoz való jog, tájékoztatási monopólium
[l. http://www.akti.hu/szolgaltatas/index_enciklopedia.html ]

 

Film

2004 "...de most megpróbáljuk" Antropológiai dokumentumfilm. (rendező, tudományos konzulens, riporter). A film "a modernizációs folyamat hatása a lokális társadalmak kultúrkonstitutív mechanizmusaira" című, T037461 nyilvántartási számú OTKA projekt során készült, témavezető: Dr. Biczó Gábor. Operatőr: Racskó Róbert. A film bemutatásra került a 2004. évi Dialektus fesztiválon és a Fiatal Filmesek 1. Nemzetközi Filmfesztiválján Miskolcon.

 

Kiállítás

2010 A Széchényi István kutatás fotográfus szemmel. Széchenyi Emlékmúzeum, 2010. október 1 – december 31. között.

 

Tematikus térkép

2009 Magyar reformátusság a Kárpát-medencében. A Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 2.5 Magyarország licenc feltételei mellett szabadon felhasználható térkép online publikált verziója letölthető a https://saman.etnologia.mta.hu/~nagykzs/refid_terkep.html oldalon.
2010a A magyar reformátusság a Kárpát-medencében. v2.0 [online] http://saman.etnologia.mta.hu/~nagykzs/refid_terkep.html
2010b A magyar reformátusság a Kárpát-medencében 2010-ben. Kálvin csillag, 1. évf., 1. sz., 138-139. p.

 

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

 • A Magyar Református Egyház Teológiai Doktorai Kollégiuma Vallástudományi Szekciója (2003-2009 titkár)
 • Aldebaran Kutatóműhely Egyesület - alapító tag
 • Kunt Ernő Képíró Műhely Egyesület - alapító tag
 • MTA MAB Művészettörténeti Munkabizottság
 • MTA Köztestület