deak 300 Deák Éva 
tudományos munkatárs, Történeti Néprajzi Témacsoport
Intézeti szoba száma:  18
Hivatali telefon:  +36-1-224-67-00/232
e-mail:
Nyelvtudás:  angol (felsőfok), német (középfok/felsőfok), francia (középfok)
Tudományos fokozat:  PhD
Kutatási területek, kulcsszavak:  öltözködéstörténet, európai etnológia, művelődéstörténet, társadalomtörténet, kora újkor
Születési hely, idő:  
   
   
   

Egyetemi tanulmányok, végzettség

1999. Eötvös Loránd Tudományegyetem, történelem szakos diploma
1999-2000. Közép-európai Egyetem, MA (közép-európai történelem)
2004-2005. Bergische Universität Wuppertal

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

1997. őszi félév: Beloit College, Beloit, WI, USA
2002-2003. (10 hónap) European Doctorate of the Marie Curie Training Site Programme: Universität Bielefeld
2004. (4 hónap) Doctoral Research Support Grant (CEU): Historisches Seminar der Bergischen Universität Wuppertal; Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin

Munkahelyek

2006-2007. Közép-európai Egyetem, tudományos segédmunkatárs
2007-2009. OSA Archívum, kutató levéltáros
2011- MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

OTKA PD 2011-2014. Öltözködés a 17-18. századi Erdélyben a ruharendeletek tükrében.

Legfontosabb publikációk

Könyv
2010 Expressing Elite Status through Clothing in Early Modern Europe. The Examples of Gabriel Bethlen and Catherine of Brandenburg. Saarbrücken, VDM Verlag.

Tanulmányok
2012 The Wedding Festivities of Gabriel Bethlen and Catherine of Brandenburg. Hungarian Studies, 251–271.
2012 The Colorful Court of Gabriel Bethlen and Catherine of Brandenburg. In: Feeser, Andrea, Goggin, Maureen Daly and Tobin, Beth Fawkes (eds.): The Materiality of Color. The Production, Circulation, and Application of Dyes and Pigments, 1400-1800. Aldershot, Ashgate, 199-216.
2012 A használt ruha mint ajándék, árucikk, zálogtárgy és fizetőeszköz a 17. századi Magyarországon. In: Berta, Péter (szerk.): Használtcikk-kultúrák. Ideológiák, gyakorlatok és értelmezői közösségek. Budapest, MTA BTK Néprajztudományi Intézet, 66-81.
2012 Ruhaanyagok az erdélyi országgyűlés árszabásaiban Bethlen Gábor uralkodása idején. Ethno-Lore XXIX. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve. Budapest, MTA BTK Néprajztudományi Intézet, 381-397.
2009 A koraújkori erdélyi öltözködés a viseletszabályozások és viseletsorozatok tükrében. In: Fülemile Ágnes - Kiss Réka (szerk.): Történeti forrás - néprajzi olvasat. Gazdaság-, társadalom- és egyháztörténeti források néprajzi értelmezésének lehetőségei. Budapest, Ľ Harmattan Könyvkiadó - MTA Néprajzi Kutatóintézet /Documentatio Ethnographica 23/, 225-236.
2009 "Princeps non Principissa": Catherine of Brandenburg, Elected Prince of Transylvania (1629-1630). In: Cruz, Anne J and Suzuki, Mihoko (eds.): The Rule of Women in Early Modern Europe. University of Illinois Press, 80-102.
2007 Brandenburgi Katalin és Bethlen Gábor első találkozása. In: Erdélyi Gabriella - Tusor Péter (szerk.): Mindennapi választások. Tanulmányok Péter Katalin 70. születésnapjára. Történelmi Szemle 2, 251-267.

Egyéb tudományos értékű közlemények

Fontosabb konferencia-előadások, prezentációk

Budapest, 2012. december 4-5. A textilművesség évezredei a Kárpát-medencében: Ruhaanyagok és reprezentáció Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin udvarában

Budapest, 2012. május 24-26. Visual Encounters with Alterity: Representing East-Central and South-Eastern Europeans in the Nineteenth Century and the First Half of the Twentieth Century: Depicting Folk Costumes of Transylvania at the Beginning of the Nineteenth Century

Luxemburg, 2012. március 20-21. The Digital Humanities Luxemburg Symposium, Digital preservation and enhancement of folk culture heritage: The project ETNOFOLK

Miskolc, 2011. November 25. A “DIGITÁLIS ETNOGRÁFUS” – A digitalis fotográfia problémái és lehetőségei a társadalomkutatásban: Hitelesség és forráskritika digitális dokumentumok esetében.

Gent, 2010. április 13-16. Eight European Social Science History Conference: Ceremonial and Social Representation: The marriage of Catherine of Brandenburg and Gabriel Bethlen in 1626

Luxemburg, 2009. október 15-16.  Contemporary History in the Digital Age / L’histoire contemporaine à l’ère digitale: Study, Store and Share Unpublished Primary Sources: The Example of the Parallel Archive

Liszabon, 2008. február 27 – március 1. Seventh European Social Science History Conference: Materials and Colors of Clothes in a Princely Court: The Example of Alba Iulia during the Reign of Gabriel Bethlen

Budapest, 2006. május 18-20. New Histories of Politics - Topics, Theories, and Methods in the History of Politics beyond Great Events and Great Men: Representation of Power: Princes of Transylvania on Early Modern Portrait Series

Debrecen, 2006. április 7-8. A nő mint szubjektum, a női szubjektum: Brandenburgi Katalin fejedelem

Amszterdam, 2006. március 22-25. Sixth European Social Science History Conference: Clothing and Social Representation in Early Modern Transylvania: the Court of Gabriel Bethlen and Catherine of Brandenburg (1613-1630)

Budapest, 2005. június 2-3. Europe through Culture: Second PhD workshop of the Department of History and Civilization (European University Institute) and the Department of History (Central European University): The Wedding of Gabriel Bethlen and Catherine of Brandenburg in 1626

Miami, FL, USA, 2005. február 17-19. The Rule of Women: Fourteenth Annual Interdisciplinary Symposium in Medieval, Renaissance, and Baroque Studies: “Princeps non Principissa”: Catherine of Brandenburg, Elected Prince of Transylvania

Krakkó, 2004. szeptember 5-12. Die Reiche Mittel- und Osteuropas. Mechanismen der Integration und Unterwerfung (16. - 20. Jahrhundert) / The Empires of Central and Eastern Europe: Mechanisms of Integration and Subjection (16th – 20th Century): Representation through Clothing at the Court of Transylvania during the Reign of Gabriel Bethlen and Catherine of Brandenburg

Berlin, 2004. március 24-27. Fifth European Social Science History Conference. Shared Histories: Transnational Dimensions of Social History: Elite Clothing in Transylvania at the Second Half of the Seventeenth Century: The Example of the Family Teleki

Budapest, 2003. október 27-29. Erőszak és társadalmi nem: Viseletszabályok, társadalmi rend és a nemek szerepe a koraújkori Erdélyben és Magyarországon

Budapest, 2002. november 22-23. Férfi és nő, nő és férfi:Státusz és öltözködés: A Teleki család a 17. század második felében

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

 Magyar Néprajzi Társaság, tag