vargha katalin web Vargha Katalin
tudományos munkatárs, Folklór Témacsoport
Intézeti szoba száma: 25
Hivatali telefon: +36-1-224-67-00/161
e-mail:
Nyelvtudás: angol, orosz
Tudományos fokozat:

PhD 2011

Kutatási területek, kulcsszavak: szövegfolklór, találós kérdések, rejtvénytörténet, populáris kultúra, internetfolklór
Születési hely, idő: Budapest, 1980.08.23.

Egyetemi tanulmányok, végzettség

  • 1998–2004     néprajz szak, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
  • 2005–2008     Magyar és összehasonlító folklorisztika doktori program, ELTE

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

2005-2008 PhD állami ösztöndíj
2010 Jelismervény

Munkahelyek

2011 tudományos segédmunkatárs, MTA Néprajzi Kutatóintézet
2012- tudományos munkatárs MTA NTK Néprajztudományi Intézet

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

Szövegfolklorisztika, filológia, történeti poétika. Folklórműfajok 19. századi magyar szövegkorpusza és értelmezése. (OTKA NI 61252, 2006-2009)

Oktatói tevékenység

2011 Kisepikai prózaműfajok, ELTE Néprajzi Intézet

Publikációk

Legfrissebb publikációk

Önálló kötet

2010 Magyar találós kérdések. 19. századi szövegek antológiája. Budapest, Tinta Könyvkiadó.
2010 Találós kérdések. 1295 hagyományos magyar szóbeli rejtvény. Budapest, Tinta Könyvkiadó.

Tanulmányok
2010 Tulajdonnevek a magyar találós kérdésekben. In: Filkó Veronika – Kőhalmy Nóra – Smid Bernadett (szerk.): Voigtloristica. Tanulmányok a 70 éves Voigt Vilmos tiszteletére (ATU 503). Budapest, ELTE BTK Folklore Tanszék, 234-252.
2010 (T. Litovkina Annával): A közmondás azé, aki elferdíti? Az antiproverbiumok használatára vonatkozó első magyar kérdőíves felmérés néhány eredménye. In: Mód László és Simon András (szerk.): Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. Szeged, Gerhardus, 560-569.
2011 A mesétől a találós kérdésig. Adalékok a magyar szóbeli rejtvények terminológiájához (1789-1935). Etnoszkóp, I. évf, 1. szám.
2012 Eredeti Népmesék és szóbeli rejtvények? Találósok Merényi László és Arany László mesegyűjteményeiben. Ethno-Lore, XXIX. Budapest, MTA BTK Néprajztudományi Intézet, 239–280.
2012 T. Litovkina, Anna – Vargha, Katalin: Common types of alteration in Hungarian anti-proverbs. In: Anna T. Litovkina, Judith Sollosy, Péter Medgyes, Dorota Brzozowska (eds): Hungarian Humour. Cracow, Tertium, 287–315.

Legfontosabb publikációk

Önálló kötetek
2010 
Magyar találós kérdések. 19. századi szövegek antológiája. Budapest, Tinta Könyvkiadó.
2010Találós kérdések. 1295 hagyományos magyar szóbeli rejtvény. Budapest, Tinta Könyvkiadó.
 

Tanulmányok

2008 Források és rendszerezési javaslat a magyar találósok 19. századi antológiájához. In: Gulyás Judit (szerk.) Tanulmányok a 19. századi magyar szövegfolklórról. Budapest, ELTE BTK Folklore Tanszék, 13-57.

2008 Reformkori találós kérdések a Hasznos Mulatságokban. In: Daczi Margit – T. Litovkina Anna – Barta Péter (szerk.): Ezerarcú humor. Az I. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 162-171.
2008 (T. Litovkina Annával, Barta Péterrel és Hrisztova-Gotthardt Hrisztalinával): Punning in Anglo-American, German, French, Russian and Hungarian Anti-Proverbs. Proverbium, 25, 249-288.
2010 Tulajdonnevek a magyar találós kérdésekben. In: Filkó Veronika – Kőhalmy Nóra – Smid Bernadett (szerk.): Voigtloristica. Tanulmányok a 70 éves Voigt Vilmos tiszteletére (ATU 503). Budapest, ELTE BTK Folklore Tanszék, 234-252.

Egyéb tudományos értékű közlemények

Fontosabb konferencia-előadások, prezentációk

  • 2006. június 9-11. Disciplinary and Interdisciplinary Phraseology International Conference, organised by the Institute of German Studies of the Pannonian University of Veszprém (Hungary) and the European Society of Phraseology (EUROPHRAS) (Veszprém). Előadás: Proverb Is as Proverb Does: A Survey of the Use of Proverbs and Anti-Proverbs.
  • 2007. március 1. Folklorisztikai források feltárása (Budapest, ELTE Folklore Tanszék). Előadás: A magyar találóskérdések 19. századi szöveganyaga.
  • 2007. szeptember 13. I. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia, Pécsi Tudományegyetem – Illyés Gyula Főiskolai Kar (Szekszárd). Előadás: Reformkori találós kérdések a Hasznos Mulatságokban.
  • 2008. április 3. Szövegfolklorisztika, filológia, történeti poétika. Folklórműfajok 19. századi szövegkorpusza és értelmezése. Beszámoló az ELTE Folklore Tanszékén folyó OTKA-program (NI 61252) keretében végzett tevékenységről. (Budapest). Előadás: Adivinanzas húngaras. Kísérlet a 19. századi magyar találósok osztályozására.
  • 2012. szept. 6–7. III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia, Budapest, ELTE. Előadás címe: A nyelvi humor eszközei a magyar találós kérdésekben

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

  • Magyar Néprajzi Társaság, tagság: 1998-